Securing File Upload & Download with Using AWS S3 Bucket Presigned URLs and Python Flask

AWS S3 Buckets are a great way to store data for web applications, especially if the data files are big. But how can we grant access "public web application users" to upload files to "private S3 buckets" or download from there?

Rclone ile Otomatik Server Yedeklemesi

Bu yazımızda Rclone aracını kullanarak, server üzerinde otomatik nasıl yedek alınabileceğini inceleyeceğiz. Rclone, bir çok bulut hizmet sağlayıcıyı destekleyen ve komut satırı üzerinden bu servislere otomatik senkronizasyon yapabilen, açık kaynak kodlu bir programdır.

WebDAV Üzerinden Server Yedeklemesi

Bu yazımızda, WebDAV üzerinden basit bir Linux server yedeklemesinin nasıl yapılacağını inceleyeceğiz. Web Distributed Authoring and Versioning (Web Dağıtımlı Yayın ve Sürümleme - WebDAV), World Wide Web sunucularında depolanmış belge ve dosyaları düzenleme ve yönetmede kullanıcılar arasında iş birliğini kolaylaştıran bir Hiper Metin Aktarım Protokolü (HTTP) uzantısıdır.

Principle of Least Privilege (PoLP) Nedir?

Principle of Least Privilege (PoLP); bir kullanıcının, bir programın veya bir işlemin sadece kendi işini yapabileceği kadar minimum yetkiye sahip olması prensibidir. Siber güvenliğin en önemli kavramlarından biri olan bu prensip, özellikle pratikte kullanıcıların sahip olmaması gereken üst düzey yetkilerinin sınırlandırılmasını şart koşar.

Ftp Server Kurulumu - 2 : FTP Kullanıcı Yönetimi

Bu yazı dizimizde Google Cloud üzerinde "vsftpd" ile FTP server kurulumunu ve yönetimini inceleyeceğiz. Yazı dizimizin bu bölümünde, daha önce oluşturduğumuz vsftp için kullanıcı ataması yapıp, bağlantımızı gerçekleştireceğiz.