Principle of Least Privilege (PoLP) Nedir?

Principle of Least Privilege (PoLP); bir kullanıcının, bir programın veya bir işlemin sadece kendi işini yapabileceği kadar minimum yetkiye sahip olması prensibidir. Siber güvenliğin en önemli kavramlarından biri olan bu prensip, özellikle pratikte kullanıcıların sahip olmaması gereken üst düzey yetkilerinin sınırlandırılmasını şart koşar.

PoLP, yazılımsal veya sistem içinde uygulanabileceği gibi, bir şirketin her departmanında uygulanabilirliği olan bir prensiptir. Örneğin bir IT firmasında yazılım ile ilgilenen bir ekibin, sistem ile ilgilenen başka bir ekibin yetkilerine sahip olmasına gerek yoktur ve bu durum bir güvenlik zaafiyetidir. Bununla birlikte sistem ile ilgilenen ekibin de insan kaynaklarında bulunan, şirket çalışanlarının hassas verilerine ulaşımlarının olmaması gerekir.

Bir IT ortamında Least Privilege prensibine bağlı kalmak, saldırganların kritik sistemlere ve hassas verilere erişim riskini azaltır. Eğer saldırgan sisteme sızarsa, sisteme yayılmasını kısıtlar ve sistemin güvenliğini önemli ölçüde arttırır.

Principle of Least Privilege’ın Önemi

Bu prensibin önemi şöyle sıralayabiliriz:

PoLP Entegrasyon Adımları

Kaynaklar